תכניות בניין עיר

משרדנו ליווה כמות נכבדת של תכניות בניין עיר כפי שניתן לראות. המשרד מלווה את התכנית משלב הפרוגרמה ועד למתן תוקף. בשלב הכנת מסמכי התכנית מנוהל צוות התכנון ומנווט לקבלת תכנית הצופה פני עתיד ומתמודדת עם הקשיים הצפויים בשטח בעת הבניה. התכנית מתואמת עם המזמין והרשויות המקומיות להקטנת התנגדויות וקידומה בהליך הקצר ביותר האפשרי.